Genadige God, Uw ene Kerk verkondigt altijd en overal het Evangelie, ook op plekken die geteisterd worden door geweld tegen Christenen. Wij bidden U om een vruchtbare verkondiging van Jezus Christus in het Midden-Oosten en danken U voor de mannen en vrouwen die zich daar inzetten voor de evangelisatie. Geef dat deze geloofsverkondigers vreugde ervaren bij hun werk; behoed hen voor intimidatie en geweld. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Alphonsus Maria Mazurek, kloosterling en martelaar, door Christus onze Heer.