vrijdag 12 januari 2024

Genadige God, U hebt Uw goedheid en zorg voor alle mensen, speciaal de armen, de kleinen, en de ontheemden, geopenbaard in Jezus van Nazareth, Uw Gezalfde, die voor ons gestorven is aan het kruis. Wij willen U deze vrijdag bidden voor de vele inwoners van Niger die in armoede, verdrukking, en onwetendheid leven. Geef dat zij Jezus leren kennen en zijn Blijde Boodschap met zorg, hoop, en liefde uitdragen aan hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Johannes Gaspard Cratz, priester, martelaar tijdens vervolgingen in Vietnam, door Christus onze Heer.