vrijdag 12 februari 2021

Heer onze God, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus de Christus. Wij bidden U deze week voor de vruchtbare verkondiging van de Blijde Boodschap in de Islamitische Republiek van Mauritanië. Uit dank voor hen die deze gevaarlijke taak op zich nemen. Dat zij met wijsheid, voorzichtigheid, geduld en vreugde de inwoners van Mauritanië de liefde van Christus aanreiken. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jak Bushati, priester en martelaar, door Christus onze Heer.