vrijdag 12 augustus 2022

Goede God, U hebt de mensen geschapen om in vrede en vriendschap met elkaar te leven. Wij willen U bidden voor boeren in India die onder moeilijke omstandigheden moeten werken en wonen. Geef dat zij steeds genoeg regen krijgen wanneer droogte dreigt, en dat geldontwaarding hun inkomsten niet teniet doet. Geef dat zij zich bewust worden van de gevaren van het gebruik van landbouwgif opdat zij gezonde, maar toch voldoende gewassen kunnen verbouwen voor hun gezinnen en voor de verkoop. Geef dat zij Uw liefdevolle nabijheid ervaren in hun dagelijkse leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Karl Leisner, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.