vrijdag 12 april 2024

Genadige God, vanaf het kruis schonk Uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, de heilige Geest aan onze wereld. In deze Paastijd bidden wij U voor de armen in Maleisië die een onzekere toekomst hebben, die in onwetendheid leven, en die speelbal zijn van machtige politieke en religieuze leiders. Schenk hun Uw Geest van hoop, moed en geestelijke kracht. Geef dat zij Uw Evangelie omarmen en zo gesterkt worden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige David Uribe-Velasco, priester, martelaar tijdens vervolgingen in Mexico, door Christus onze Heer.