Goede God, U bent de armen nabij. Wij bidden U vandaag voor alle kinderen die opgroeien in grote armoede en uitbuiting in India. Geef dat deze jonge mensen onderwijs, gezondheidszorg, onderdak en ouderlijke liefde ontvangen. Schenk hun hoop op een betere toekomst, vreugde en vriendschap in hun jonge levens en laat hen opgroeien als gezonde, gelukkige en evenwichtige mensen. Door Christus onze Heer.