Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft zich vrijwillig overgeleverd aan de kruisdood om ons mensen met U te verzoenen. Wij vragen vandaag Uw zegen voor alle mensen van goede wil in India. Voor de mannen en vrouwen die steeds weer vrede zoeken en vrede stichten; voor de Indiërs die ondanks geweld en intimidatie gerechtigheid blijven verkondigen; voor de mensen die elke dag kleine daden van naastenliefde verrichten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nereus, Achilles en Pancratius, martelaren, door Christus onze Heer.