Levende God, vanaf het kruis schonk Uw Zoon de heilige Geest aan onze wereld. Op deze vrijdag van de Avond van de Martelaren in Amsterdam bidden wij u voor wie vervolgd worden en voor wie lijden omwille van Uw naam. Schenk hun Uw Geest van hoop, moed en geestelijke kracht. Geef dat zij door Uw Evangelie gesterkt worden. Geef dat hun vervolgers het bad van de wedergeboorte en de zalving met Uw Geest vragen en ontvangen. Door Christus onze Heer.