Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons allen verlost door zijn kruisdood. Wij bidden U op deze vrijdag voor alle mensen in Laos en Myanmar die lijden onder vervolging en geweld. Geef hun verlichting en troost, en ook hoop en vertrouwen op een betere toekomst. Wees hen altijd nabij en geef dat hun moed en vertrouwen vrucht mag dragen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.