Levende God, U bent de bron en adem van al wat leeft. Wij danken U op deze vrijdag voor Jezus Christus, die voor ons geleden heeft aan het kruishout. Wij bidden U voor alle mensen die vandaag lijden in Eritrea. Voor hen die gevangen zitten en ziek zijn; voor hen die gemarteld worden; voor hen die terechtgesteld zullen worden. Om Uw nabijheid. Wij bidden U speciaal voor Eritreërs die hun landgenoten tot slachtoffer maken: om inkeer, berouw en genezing. Door Christus onze Heer.