vrijdag 11 maart 2022

God onze goede Vader, de kruisdood en  verrijzenis van Uw Zoon is de enige weg naar onze genezing en opstanding. Op deze vrijdag in de Veertigdagentijd willen wij U daarom danken voor het liefdesoffer van Jezus aan het kruis. Geef dat wij zijn goedheid steeds indachtig zijn en dat wij zijn liefde uitdragen aan onze naasten. Wij danken U voor de mensen van goede wil en vragen Uw zegen op hun levensweg. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige John Kearney, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.