vrijdag 11 juni 2021

Barmhartige God, U wilt dat alle mensen het eeuwige leven aannemen uit de gewonde handen van Uw Zoon Jezus Christus. Hij is de Gekruisigde die leeft bij U. Wij bidden U op deze vrijdag om bemoediging voor Uw vervolgde Kerk in Turkije. Al sinds de dagen van de apostelen wonen Christenen in dit land. Laat de vrede van Jezus Christus gedijen in Turkije, en geef dat vele jonge inwoners het Evangelie omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Barnabas, apostel, door Christus onze Heer.