Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus is de weg die naar U leidt. Hij is de waarheid en geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is de deur aan wie wij allen worden uitgenodigd aan te kloppen. Wij danken U voor Zijn zelfgave uit liefde aan het kruis en bidden U voor alle mensen die met Hem meelijden overal ter wereld. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige paus Damasus, door Christus onze Heer.