God van gerechtigheid en liefde, Uw Zoon heeft zich overgeleverd aan het kruis om ons mensen met U te verzoenen. Wij bidden U vandaag voor alle mensen van goede wil In Georgië en in Armenië. Voor mensen die vrede zoeken en vrede stichten; voor mensen die gerechtigheid verkondigen; voor mensen die stille daden van naastenliefde verrichten. Wij vragen Uw zegen voor allen die op U hun hoop hebben gevestigd. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaar Jean-Gabriël Perboyre, door Christus onze Heer.