Almachtige en barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft zichzelf ontledigd en zich uit vrije wil overgeleverd aan de dood aan het kruis om ons te verzoenen met U. Wij bidden U in deze tijd van boetedoening en bezinning voor alle mensen van goede wil; voor mensen die vrede en gerechtigheid nastreven; voor mensen die Uw Goede Boodschap verkondigen in woord en in daad. Wij bidden voor alle mensen die elke dag weer hun hoop hebben gevestigd op Uw barmhartigheid. Zegen hen met Uw machtige hand. Door Christus onze Heer.