Eeuwige God, Uw Zoon heeft zichzelf vernederd tot de dood aan het kruis en verheft daarmee alle mensen. Wij willen U bidden voor Uw Kerk in Congo: dat zij de armen steeds nabij is en dat zij instrument van Uw vrede mag zijn. Ontferm U over de jonge Christenen die op het platteland van Congo leven. Geef dat zij een goede catechese ontvangen, een grote liefde voor Jezus Christus ontwikkelen, en een vruchtbaar en vreugdevol leven kunnen leiden. Door Christus onze Heer.