vrijdag 10 september 2021

Goede God, Jezus van Nazareth heeft zich uit liefde voor ons vrijwillig overgeleverd aan de wrede kruisdood en daarmee de dood een doodsteek geleverd. Door Hem zijn wij verlost en mogen wij als vrije mensen U loven en dienen. Wij bidden U op deze vrijdag voor de vruchtbare verspreiding van de Blijde Boodschap in Egypte. Waak over het verkondigingswerk van de Egyptische bisschoppen, katholiek en orthodox, en geef dat uw Kerk in Egypte standhoudt in de belijdenis van uw Naam. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jacques Gagnot, priester, martelaar tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.