vrijdag 10 mei 2024

Heilige God, in stilte en eenvoud openbaart zich Uw heerlijkheid, Uw wijsheid en Uw liefde. Wij bidden U in deze Paastijd om Uw bijzondere zegen voor allen die naar U zoeken in de heilige stilte van de kleine dingen en in het pretentieloze aanzijn van het alledaagse. Dat deze zoekers trouw blijven aan hun roeping, en groeien in nederigheid en wijsheid. Geef dat zij zich steeds mogen laven aan de enige Bron die eeuwig leven schenkt, Jezus Christus onze Broeder. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Damiaan de Veuster, door Christus onze Heer.