Genadige God, met de adem van Uw Geest heelt U de wonden van de gebroken mens. Wij vragen U in deze Vastentijd voor Uw zegen over de doven en blinden die leven in China. Omdat zij minder kunnen werken, worden zij door het regime als minderwaardig beschouwd en behandeld. Geef hun een menswaardig bestaan, goede verzorging en liefdevolle aandacht. Schenk hun kennis van het Evangelie, vreugde in het dagelijkse leven en hoop op een betere toekomst. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige John Ogilvie, priester, martelaar tijdens de Schotse Reformatie, door Christus onze Heer.