Genadige God, Jezus Messias, Uw Zoon, heeft aan het kruishout Uw liefde ten volle geopenbaard. Wij bidden U op deze vrijdag dat Christenen in Pakistan hun leed zien omslaan in vreugde. Geef dat hun trouwe geloof velen van hun landgenoten naar Jezus Christus leidt. Dat Uw Kerk in Pakistan zich mag verheugen in een groeiend geloof alsook in het aantal gelovigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Augustinus Zhao Rong en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.