vrijdag 10 februari 2023

Heer onze God, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus de Christus. Wij bidden U deze week voor de vruchtbare verkondiging van het Evangelie in de Islamitische Republiek van Mauretanië. Bescherm hen die deze gevaarlijke taak op zich nemen. Dat zij met wijsheid, voorzichtigheid, geduld en vreugde de inwoners van Mauretanië de liefde van Christus aanreiken. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mikel Beltoja, priester, martelaar tijdens communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.