God van liefde en gerechtigheid, Uw Zoon is om onze zonden overgeleverd aan de dood aan het kruis en Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij bidden U vandaag voor onze medezusters en medebroeders in Angola en Mozambique die lijden onder intimidatie, geweld en onrecht. Wij bidden voor de bisschoppen, priesters, diakens en religieuzen in deze twee landen: dat zij zonder gevaar mogen getuigen van Uw liefde, en in veiligheid kunnen verkondigen dat U een God bent die trouw is tot in alle geslachten. Door Christus onze Heer.