Goede God, U bent steeds trouw aan Uw beloften en U verhoort het bidden van een oprecht hart. Wij bidden U om inspiratie en energie voor de verkondigers van het Evangelie in Japan. Dat zij met de hulp van de Heilige Geest de goede woorden en juiste toon vinden om anderen te kunnen overtuigen van de waarheid van de Blijde Boodschap. Wij vragen Uw zegen voor hun belangrijke werk. Door Christus onze Heer.