vrijdag 1 september 2023

Genadige God, Schepper van hemel en aarde. Op deze eerst dag van de nieuwe maand, bidden wij U op verzoek van Paus Franciscus voor hen die in de marges van de samenleving leven, vaak in mensonterende armoede. Wij vragen U dat deze mensen nooit door instituties en organisaties over het hoofd worden gezien; dat zij nooit als minder belangrijk worden beschouwd; dat zij kansen krijgen om uit de groeien tot de volle maat van Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Simone Ponce de Slavenbevrijder, Mercedarische Minderbroeder, door Christus onze Heer.