vrijdag 1 oktober 2021

Barmhartige God, uw Zoon nodigt ons uit om in eenvoud van hart te getuigen van uw Koninkrijk en om in heiligheid te groeien. Wij bidden U vandaag op verzoek van Paus Franciscus dat alle gedoopten actief getuigen van de Blijde Boodschap aan hun naasten, door een leven te leiden dat doortrokken is van evangelische waarden en deugden. Geef dat hun Christelijke levenshouding vrucht draagt voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van het Kind Jezus, door Christus onze Heer.