Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus deelde in het leven van gewone mensen die moeten werken voor hun bestaan. Wij bidden U vandaag voor jonge mensen die opgroeien in de miljoenensteden van onze wereld. Geef dat zij genoeg veilig werk kunnen vinden waarin zij hun talenten kunnen ontplooien en daarmee een vast bestaan kunnen opbouwen en een gezin kunnen stichten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef, de arbeider, door Christus onze Heer.