vrijdag 1 maart 2024

Genadige God, U hebt Uw heilige Geest over de Kerk uitgestort en haar de levensadem ingeblazen. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij deze maand voor de Nieuwe Martelaren: voor hen die hun leven riskeren voor het Evangelie in verschillende delen van de wereld en de Kerk bezielen met hun moed en missionair enthousiasme. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Pietro Ernandez, slavenbevrijder en martelaar, door Christus onze Heer.