vrijdag 1 januari 2021

Genadige God, door het moederschap van de heilige maagd Maria hebt Gij het eeuwig heil gebracht aan alle mensen. Op deze eerste dag van het nieuwe jaar vragen wij U om alle mensen van goede wil te zegenen. Wij bidden U dat de verkondiging van uw Zoon Jezus Christus onder de volkeren steeds meer vrucht mag dragen: opdat dit jaar vrede en gerechtigheid toenemen voor alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van God, door Christus onze Heer.