vrijdag 1 december 2023

God, almachtige Schepper: Uw Zoon Jezus Christus brengt ons genezing en heil. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij U deze maand voor kinderen die leven met een handicap. Dat zij gezien en begrepen worden door de samenleving, dat instellingen inclusieve programma’s aanbieden die hun deelname waarderen, en dat zij kunnen uitgroeien tot creatieve en gelukkige volwassenen. Wees hun beschermheer en geef hun hoop op een mooie toekomst. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Edmund Campion, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.