vrijdag 1 april 2022

God van liefde en gerechtigheid, Uw Zoon Jezus Messias ontfermde zich over de zieken met grote zorg en aandacht. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij deze maand voor hen die in de gezondheids- en ouderenzorg werken, vooral in de armste landen. Dat zij adequaat gesteund worden door overheden en lokale gemeenschappen. Wij vragen U ootmoedig: zegen deze werkers met kracht, geduld, wijsheid en liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Luis Padilla Gómez, leraar, parochie-vrijwilliger en martelaar tijdens de Mexicaanse Revolutie, door Christus onze Heer.