Barmhartige God, door Uw Zoon Jezus Christus roept U alle mensen tot het waarachtige en eeuwige leven. Wij bidden U uit dank voor de leraren en leraressen in Rwanda en Burundi die zich trouw wijden aan het onderwijzen van de jeugd uit arme gezinnen. Geef dat zij over voldoende materiaal en energie beschikken om hun taak goed te kunnen uitoefenen. Wij bidden U dat hun arbeid goede vruchten voortbrengt. Door Christus onze Heer.