God onze Heer, Uw Zoon Jezus Christus heeft de wereld verlost door Zijn kruisdood en heeft Zijn Geest van wijsheid en inzicht geschonken aan Zijn Kerk. Wij bidden U vandaag voor alle mensen in Malawi die lijden onder uitbuiting, religieus geweld en intimidatie. Geef hun hoop op betere tijden en wees hun nabij wanneer zij ontmoedigd raken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Johannes, door Christus onze Heer.