Levende God, Wij danken U op deze vrijdag voor uw Zoon Jezus Christus die omwille van ons heil gestorven is aan het kruis. Wij bidden U voor alle mensen die, waar ook ter wereld, vervolgd worden. Speciaal bidden wij voor de kinderen die onder vervolging lijden. Voor mensen in gevangenissen; voor mensen die gemarteld worden; voor mensen die terechtgesteld worden. Om moed en de kracht van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Dionysius en zijn gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.