Barmhartige God, U blijft naar ons zoeken en wie U met een oprecht een rein hart zoekt, heeft U al gevonden. Op deze dag van de Avond van de Martelaren in Maastricht vragen wij Uw bescherming voor alle inwoners in Egypte en Libië die, zoekend naar de waarheid, op het spoor van Uw Zoon en zijn Kerk zijn gekomen. Geef dat hun nieuwe geloof uitgroeit tot de volle maat van Christus. Bescherm hen tegen geweld, en laat hun geloof een krachtig teken van de enige waarheid zijn. Door Christus onze Heer.