Barmhartige God, U wilt dat mensen in vrede en vrijheid met elkaar leven. Wij danken U vandaag voor alle mensen van goede wil in Vietnam, die met hun dagelijkse werken van naastenliefde Uw Zoon dienen zonder dit te beseffen. Wij vragen U dat hun mooie voorbeeld ons hier, als ook hun Christelijke landgenoten, doet groeien in geloof en vertrouwen. Door Christus onze Heer.