God van gerechtigheid en vrede, Uw Zoon Jezus Christus opent onze ogen voor wie wij ten diepste zijn: beelddrager van U. Wij danken U voor alle religieuzen in het Midden-Oosten die deze visie op de mens uitdragen en zich inzetten voor verzoening tussen de volkeren. Wees hun steeds nabij en zegen hun aanwezigheid met vrede en hun arbeid met vruchten. Door Christus onze Heer.