Barmhartige Vader, Uw Zoon is het Licht van de wereld en de weg naar het eeuwige leven. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor alle moeders in Brazilië. Wij bidden U dat zij met geduld, wijsheid en liefde hun kinderen nabij zijn. Voor jonge moeders die in armoede leven: schenk hun de steun die zij nodig hebben om hun kinderen groot te brengen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.