Eeuwige God, Uw Zoon is de Goede Herder en het Lam. Wij danken U voor het offer van zijn eigen leven uit vrije wil aan het kruis op Golgotha. Wij bidden U op deze vrijdag voor de mensen die met Hem meelijden. Voor zieken, voor ontheemden, voor gevangenen en voor stervenden. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria Adolfina en haar gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.