Heilige God, door het brood te breken, stilde Uw Zoon Jezus Christus de honger van de menigte. Zijn hart was vol van Uw liefde. Wij bidden U vandaag voor alle mensen die zich eenzaam voelen. Dat zij de grote liefde van Uw Zoon mogen ervaren in hun leven. Wees hun nabij en geef dat zij de vriendschap, bemoediging en zorg van hun naasten mogen ondervinden. Door Christus onze Heer.