Almachtige God, Aan het kruis schonk Uw Zoon de Heilige Geest aan onze wereld. Op deze vrijdag in de Paastijd bidden wij U voor de armen in Bangladesh die wanhoop kennen. Schenk hun Uw Geest van hoop, moed, sterkte en trouw. Geef dat zij Uw Evangelie leren kennen en zo gesterkt worden. Geef dat velen van hen het bad van de wedergeboorte en de zalving met Uw Geest ontvangen. Door Christus onze Heer.