Genadige God, U hebt Jezus Messias, Uw Zoon, gezonden om de wereld te redden door Zijn zelfgave op Golgota. Wij vragen U dat velen in Egypte geraakt worden door Zijn liefdesoffer, zich bekeren van hun oude leven en zich toekeren naar de Goede Boodschap. Geef dat Uw Kerk in Egypte trouw blijft aan Christus en dat zij het Evangelie blijft uitdragen tot aan alle Egyptenaren. Door Christus onze Heer.