God van levenden, U hebt de mensen geschapen om met liefde voor elkaar te zorgen. Wij vragen vandaag Uw bijzondere zegen voor allen die, op voorspraak van de moeder van Uw Zoon Jezus Christus, bidden voor onze wereld. Verhoor hun gebeden en schenk licht waar duisternis heerst, vrede waar oorlog woedt en vreugde waar droefheid is. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria van de Rozenkrans, door Christus onze Heer.