Barmhartige God, aan mensen in nood wilt Gij redding schenken en aan mensen die verdriet hebben, wilt Gij troosten. Wij bidden om Uw zegen voor de armen in Zuid-Soedan. Voor mensen, vooral de ouderen, die gebukt gaan onder ziekte en zware lasten. Schenk hun verlichting in hun lijden; versterk hen met moed en met hoop op een betere toekomst. Bevrijd alle mensen uit de duisternis van het ongeloof en schenk hun Uw vrede. Door Christus onze Heer.