Almachtige God, Gij hebt Uw Kerk het getuigenis van de martelaren geschonken als een licht voor de wereld. Wij danken U voor de vele mannen en vrouwen die, tot in de dood, het Evangelie van Uw Zoon bleven verkondigen met woord en met daad. Wij bidden U vurig voor Uw Kerk in nood en vragen U: wees haar steeds nabij in onze gebroken wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren, door Christus onze Heer.