Goede God, U hebt onze Verlosser, Jezus van Nazareth, in de wereld gezonden om mensen te redden uit de macht van de dood. Wij vragen U dat vele jonge criminelen in Brazilië geraakt worden door zijn liefdesoffer, zich bekeren van hun oude leven en zich toekeren naar de Goede Boodschap. Geef dat zij het Evangelie met moed verkondigen aan hun leeftijdgenoten en daarin niet ontmoedigd raken. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Anselmus Polanco, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.