God van liefde en gerechtigheid, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons allen verlost door zijn kruisdood. Wij bidden U voor alle mensen die lijden aan ziekte, verdriet en eenzaamheid in Rwanda en in Burundi. Wij vragen U indringend om hen bij te staan met Uw gaven van kracht, moed, geduld, hoop en liefde. Wees hun steeds nabij en geef hoop op een betere toekomst. Dit vragen wij U op voorspraak van alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken, door Christus onze Heer.