Almachtige God, aan mensen in nood wilt Gij verlichting schenken, en mensen die verdriet kennen, wilt Gij troosten. Wij vragen Uw barmhartigheid voor de armen in Bangladesh. Voor vooral de ouderen, die gebukt gaan onder ziekten, eenzaamheid en zware lasten. Wees hun nabij in hun lijden; versterk hen met hoop op een betere toekomst. Verlos de mensen uit de duisternis van het ongeloof en de onwetendheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria Goretti, martelares, door Christus onze Heer.