Eeuwige God,Gij hebt Uw Zoon gezonden om onze gebroken wereld te redden uit de macht van de zonde. Wij danken U voor de vele moedige mannen en vrouwen in Syrië die deze Goede Boodschap van bevrijding en heil uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U: bescherm deze trouwe geloofsverkondigers en geef hun wijsheid en prudentie in hun belangrijk werk. Geef dat hun moed voor ons een voorbeeld mag zijn en dat hun trouw veel vrucht mag dragen voor Syrië en voor onze wereld.Door Christus onze Heer.