Almachtige en barmhartige God, van Oost tot West wordt Uw Naam geëerd. Wij danken U voor de mensen die in het geheim Uw Evangelie uitdragen aan de bewoners van Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Geef dat zij velen bereiken en dat velen zich bekeren tot Uw Zoon en zijn Kerk. Bescherm hen tegen vervolging van overheidswege. Door Christus onze Heer.