Levende God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U bidden om arbeiders, want de oogst is groot. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in China. Geef de gelovigen van Uw Kerk er vele bekwame en moedige mannen als herders op hun levensweg. Schenk steeds meer bewoners van China een vurig geloof in de Goede Boodschap en geef dat meer Chinezen durven vragen om de sacramenten van het Doopsel en Vormsel te mogen ontvangen. Door Christus onze Heer.